Služby v oblasti PR

Dobré jméno firmy je pro úspěch v podnikání klíčové. Pomáhá prodávat, umožňuje získat a udržet špičkové zaměstnance a snižuje riziko konfliktů se zájmovými skupinami, které mohou mít na podnikání vliv. Pro své klienty zpracováváme komplexní analýzy jednotlivých cílových skupin (stakeholders) a na jejich základě navrhujeme dlouhodobé strategie budování vztahů s nimi. Úspěšnost této práce je následně měřena dlouhodobými výzkumy názorů na danou společnost.

Zajistíme pro vás:

  • strategii komunikace směrem k vašim zákazníkům
  • interní komunikaci
  • produktovou komunikaci
  • krizovou komunikaci
  • lobbing
  • osvětové kampaně
  • online komunikaci
  • mediální tréning

Dostaneme vás do redakčního obsahu tradičních i online médií. A navíc vám připravíme netradiční PR kampaň, aby se o vás lidé začali zajímat a důvěřovali vám.

CZ EN
DC Three s.r.o. 2006 - 2015